Dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v skupini Premogovnik Velenje

Vsi zaposleni v skupini Premogovnik Velenje so v skladu s Pogodbo o oblikovanju vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici.
Delodajalec zaposlenim plačuje mesečno premijo v višini, ki je odvisna od starosti zaposlenega in morebitnega lastnega prispevka zaposlenega k premiji. V kolikor zaposleni ne želi prispevati lastnega deleža k premiji, je lahko kljub temu vključen v zavarovanje, le premija delodajalca bo v tem primeru nižja.
Delodajalec zaposlenim...več na strani za člane sindikat-spess.si/za_clane
 
Zakaj dodatno pokojninsko zavarovanje?
Ob upokojitvi boste privarčevana sredstva lahko koristili v obliki dodatne pokojnine (mesečne rente), kar bo deloma pokrilo izpad vašega dohodka ob upokojitvi. Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem torej skrbimo za socialno varnost v starosti.
 
Se mora zaposleni odreči delu dohodka, če želi biti vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje?
Če zaposleni želi, da mu delodajalec plačuje maksimalno premijo, mora k mesečni premiji prispevati svoj delež iz neto plače. Iz tega naslova je zaposleni nato deležen davčne olajšave. Informativni izračun davčne olajšave vam je na voljo na spletni strani Modre zavarovalnice.
Če zaposleni kljub davčni olajšavi in višji premiji delodajalca ne želi biti soudeležen pri premiji, se kljub temu lahko vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje, delodajalec pa mu bo plačeval sorazmerni del premije, ki mu pripada glede na Pogodbo.
 
Kako preverim, če mi delodajalec plačuje mesečno premijo?
1.     Preverite na svoji plačilni listi – premija za dodatno pokojninsko zavarovanje je na plačilni listi navedena, v kolikor ste v zavarovanje vključeni.
2.     Obrnite se na vašo kadrovsko/računovodsko službo ali kontaktirajte Modro zavarovalnico (080 23 45).
Delodajalec mi ne plačuje premije, zakaj?
Delodajalec je v dodatno pokojninsko zavarovanje dolžan vključiti vse zaposlene, razen tistih zaposlenih, ki podpišejo Izjavo, da v zavarovanje ne želijo biti vključeni. Če vam delodajalec ne plačuje premije pomeni, da ste podpisali Izjavo, kjer ste se izrekli, da v zavarovanje ne želite biti vključeni. Če želite Izjavo preklicati in poskrbeti, da delodajalec začne z vplačili, se obrnite na kadrovsko službo.
Kaj lahko pričakujem ob upokojitvi?
Ob upokojitvi boste sredstva koristili v obliki dodatne pokojnine (mesečne rente), ki bo dodatek k pokojnini iz 1. stebra (ZPIZ pokojnini). Če želite individualni posvet oziroma informativni izračun, se lahko obrnete na Modro zavarovalnico (080 23 45; info@modra-zavarovalnica.si).
SPESS po potrebi organizira tudi tako imenovane informativne pisarne – ko so v dogovorjenem terminu svetovalci Modre zavarovalnice zaposlenim na voljo na sedežu podjetja za individualno svetovanje.
Kje lahko preverim višino privarčevanih sredstev?
Preklo spletne aplikacije Modri e-račun ima vsak zavarovanec Modre zavarovalnice dostop do podatkov o višini privarčevanih sredstev ter mesečnih vplačilih. Če registracije v spletni račun še niste opravili, lahko s klikom na to povezavo pridobite prvo vstopno geslo.
Kje lahko dobim več informacij?
-        Kontaktni center Modre zavarovalnice (080 23 45; info@modra-zavarovalnica.si)

Tina Lužar (01 47 46 875; tina.luzar@modra-zavarovalnica.si)