Sindikat SPESS je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci  v skupini PV in ostalih podjetij (pridruženi člani) včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata.
 
V današnjem času se delavci po vsej Evropi soočajo s podobnimi problemi: delodajalci in lastniki v hlastanju za vedno večjimi dobički pozabljajo na tiste, ki te dobičke soustvarjajo, tudi takrat, ko si sami delijo nagrade za uspešno poslovanje. Slovenski delavci so vedno bolj razočarani nad dejstvom, da s trdim in poštenim delom ne zaslužijo plačila, ki bi jim omogočalo dostojno preživetje sebe in svojih družin. Nenehno so pod pritiski delodajalcev, kateri zahtevajo vedno več dela, ki pa ga žal mnogo kje niso pripravljeni ustrezno nagraditi. Po drugi strani pa so vedno bolj zaskrbljeni za svojo prihodnost ter socialno varnost, saj so priča nenehnimi težnjami delodajalcev po zniževanju delavskih pravic tako na področju zakonodaje, kolektivnih pogodb in tudi v podjetjih.
 
Zato smo prisiljeni delodajalce opozoriti, da preizkušajo meje potrpežljivosti delavca. Delavske pravice so neodtujljive pravice, prigarane s trdim delom naših dedov, očetov in nas samih. Te pravice so se pisale z delavsko krvjo in dolžni smo jih ohraniti za vsako ceno.
 
 
 
                                                                                                                                                               
Delavke in delavci skupine Premogovnik Velenje