BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ ČLANOM SINDIKATA

 

 

 

Člani in pridruženi člani sindikata SPESS-PV imajo pravico do brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic na podlagi dela in iz delovnega razmerja ter do brezplačnega pravnega varstva, vključno s pravico do zastopanja pred sodiščem. Sindikat zastopa odvetniška pisarna Kavalič iz Ljubljane, ki ima svoje prostore tudi v Velenju na Pešernovi c. 1a (Poslovna stavba FORI, ob sodišču). Člani, ki potrebujejo pravno pomoč v zvezi z vprašanji iz delovnega razmerja se zglasijo v tajništvu sindikata, kjer dobijo napotnico.
Člani sindikata lahko koristijo brezplačno pravno pomoč tudi na drugih pravnih področjih v omejenem obsegu. Za brezplačno pravno svetovanje na vseh področjih v višini ene ure na trimesečje za posameznika (jan-mar; jul-sept; okt-dec) se lahko naročite neposredno pri odvetniški pisarni na telefonski številki +386 59 011 462 ali preko elektronske pošte info@kavalic.sikjer prejmete termin za svetovanje.
 
Pravilnik o pravni pomoči: prenos.pdf