Sindikat SPESS kot reprezentativni sindikat na državnem nivoju v dejavnosti pridobivanja premoga,  je konfederalno pridružen sindikalni centrali  KNSS - NEODVISNOST  (Konfederacija novih sindikatov Slovenije). 
SPESS - PV, ki je reprezentativni sindikat na nivoju družbe, je sestavljen iz  podružnic in pridruženih članov, uveljavlja ter zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, stanovske, kulturne in druge interese članstva na vseh ravneh sindikalne organiziranosti.