PREDNOSTI VKLJUČENOSTI V SINDIKAT

PREDNOSTI VKLJUČENOSTI V SINDIKAT

 
1.   Ker so sindikalne pravice tudi temeljne človekove pravice, podpiraš razvoj in etični ter moralni napredek človeštva;
2.   S sindikatom nikoli nisi sam, sindikat stoji ob tebi in za teboj, sindikat je tvoj zaščitnik in opora;
3.   Prizadevaš si za boljše plače in druge materialne pravice, ki prispevajo k dostojnemu delu in ohranjajo dostojanstvo  vsakega                    posameznika;
4.   Prizadevaš si za boljše pogoje dela, boljše zdravje in varnost na delovnem mestu, kar dviguje standard družbe in krepi medsebojne        odnose;
5.   Imaš dostop do strokovnega izobraževanja, usposabljanja in izpopoljevanja;
6.   Prizadevaš si za enake možnosti za vse;
7.   Preko organiziranosti krepiš pogajalsko moč;
8.   Preko sindikata imaš dostop do skupnega odločanja in vpliva na javne politike;
9.   Članstvo v sindikatu je svojevrstno zavarovanje, je zavarovanje človekove eksistence in njegovega etosa v sodobnem svetu številk;
10. Deležen si brezplačne delovnopravne pomoči in podpore ter zastopanja v sodnih sporih;
11. Od objektov postanemo subjekti;
12. Članstvo v sindikatu – investicija v prihodnost.
 

RAVEN PRAVIC BREZ SINDIKATOV

 

NE BI IMELI VEČ

Povračila za prevoz na delo

Regresa za letni dopust

Regresa za prehrano

Dodatka za delovno dobo

Plačanega odmora med delovnim časom

Odpravnin

Nadomestila za prve tri dni bolniške odsotnosti

 

NIŽJE BI BILE

Najnižje osnovne plače in minimalna plača

Pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost

Višine dodatkov za manj ugodne pogoje dela

 

SLABŠE BI IMELI

Pogoje za upokojevanje

Urejeno varstvo žensk, mladih in starejših delavcev

Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu

 

IMELI BI

Manj dni letnega dopusta

Daljši delovni čas

Visoko enotno davčno stopnjo

 

RESNICA!

 

Ko so nacisti prišli po komuniste,
Sem molčal; nisem bil komunist.
Ko so zaprli socialne demokrate,
Sem molčal; nisem bil socialni demokrat.
Ko so prišli po sindikaliste,
Sem molčal; nisem bil član sindikata.
Ko so prišli pome,
Ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril zame.

Martin Niemöller (1976)
 

 VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE

 

Objavljeno 27.11.2017

Arhiv novic