TOČKOVANJE KANDIDATOV ZA LETOVANJA

 

 

Točkovanje kandidatov za letovanja v sindikalnih apartmajih je objavljeno na oglasni deski sindikata SPESS in na spletni strani namenjeni članom- sindikat-spess.si/
Vsem prijavljenim bodo obvestila poslana na domače naslove v sredo, 08. 11. 2017
Dodatni vpis za člane, ki žal niso dobili ustreznega termina, bo možen od ponedeljka, 13. 11. 2017 do petka, 24. 11. 2017 v tajništvu sindikata SPESS-PV.
Za člane Kluba upokojencev, ki so ob upokojitvi bili člani Sindikata, bo vpis v sredo, 27. 11. 2017 v pisarni Kluba upokojencev Premogovnika Velenje na Stekleni direkciji.
 
Objavljeno 06.11.2017

Arhiv novic