PRIPRAVE NA VOLILNI KONGRES SPESS

     
                                                                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                                                            Velenje; 13. oktober 2017
 
 
PRIČETEK PRIPRAV NA 5. (VOLILNI) KONGRES SPESS
 
Predsedstvo SPESS je na svoji seji, ki je bila 6. 10. 2017 sprejelo sklep s katerim se razpisuje pričetek kandidacijskih postopkov za sindikalne funkcionarje SPESS in s tem priprave na volitve, ki bodo predvidoma v četrtek 14. 12. 2017. Kandidacijski postopki se bodo vodili v skladu z veljavnim Statutom SPESS.
 
Volitve se izvedejo v četrtek, 14.12.2017 na 5. Kongresu SPESS.
 
 
Od 13. oktobra 2017 dalje Predsedstvo SPESS razpisuje 14-dnevno obdobje za evidentiranje kandidatov v celotnem sistemu sindikalnega združevanja v Skupini Premogovnik Velenje in sicer za funkcije:
 
  • predsednika SPESS
  • podpredsednika SPESS
  • generalnega sekretarja SPESS
  • člane Nadzornega odbora SPESS (5 članov)
 
Skupaj z evidentiranimi kandidati za navedene funkcije je potrebno v tajništvo sindikata priložiti tudi njihove lastnoročno podpisane izjave o strinjanju s kandidaturo.
 
 
                                                                                                                                                 SPESS-predsednik
                                                                                                                                                 Peter BRŠEK, l.r.
Objavljeno 13.10.2017

Arhiv novic