IZPLAČILO KRIZNEGA DODATKA

  • Delavcu, ki je v času razglasitve epidemije COVID19 od 13.3. do 31.3.2020 delal in čigar zadnja izplačana mesečna plača (plača februar 2020) ni presegla trikratnika minimalne plače, se izplača krizni dodatek v višini 200€ neto. Omenjeni dodatek je mesečni, zato se preračuna sorazmerno glede na izvršene dnine posameznika v definiranem obdobju. Znesek je izplačan skladno z zakonom ZIUZEOP in zato je delavec za izplačilo kriznega dodatka oproščen plačila davka in prispevkov.
  • Zaposlenemu, ki je v času razglasitve epidemije COVID19 od 13.3. do 31.3.2020 delal na svojem delovnem mestu v službi in njegova zadnja mesečna plača (plača februar 2020) presega trikratnik minimalne plače, se izplača krizni dodatek v višini 200€ bruto. Omenjeni dodatek je mesečni, zato se preračuna sorazmerno glede na izvršene dnine posameznika v definiranem obdobju. Ker delavec ni opravičen do izplačila kriznega dodatka po 2. odstavku 33. člena ZIUZEOP, se mu od izplačanega zneska odvedejo prispevki in akontacija dohodnine. 
Objavljeno 16.04.2020

Arhiv novic