PRAVNA POMOČ, SISTEMIZACIJA

 
 
OBVESTILO
Za vse člane sindikata SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje
 
 
V podjetju Premogovnik Velenje je proces sistemizacije in reorganizacije poslovnih procesov v zaključni fazi. Zaradi sprememb, ki jih tak proces predstavlja, bo podjetje vsem zaposlenim ponudilo v podpis nove pogodbe o zaposlitvi ( PZ ). Razveseljujoče je dejstvo, da ni presežnih delavcev in da vsi zaposleni dobimo novo PZ za ustrezno DM. Zavedamo se, da se bo pri zaposlenih pojavila kopica vprašanj o njihovem bodočem statusu in pogojih, ki so jim z novo PZ bili ponujeni. Določeno razlago bodo zaposlenim podali predstavniki delodajalca, ki bodo za ta postopek pooblaščeni, že pri samem vročanju novih pogodb o zaposlitvi. Za vse zaposlene, ki bodo imeli dodatna vprašanja ali bodo v kakršnih koli dvomih, bo sindikat SPESS-PV v obdobju vročanja novih pogodb o zaposlitvi, z namenom razlage morebitnih nejasnosti, organiziral pomoč pravnih strokovnjakov.
V času vročanja novih PZ bo vsem članom sindikata SPESS-PV v prostorih sindikata (pisarna nad kopalnico NOP) na razpolago pravni strokovnjak. Pravna pomoč bo organizirana v naslednjih terminih in sicer 29.5. in 30.5.2019  ter 3.6. in 5.6.2019 v času od 12.oo do 15.oo ure, po potrebi tudi dlje. Za lažjo razjasnitev naprošamo člane , da s sabo prinesejo tudi staro PZ in morebitne anekse k njej. 
Za razjasnitev osnovnih pojmov v zvezi z urejanjem pogodbenih odnosov na relaciji delodajalec-delojemalec, prilagamo shematski prikaz postopkov pri vročanju novih PZ in pravice delavcev v zvezi s tem. Dokument je priloga tega obvestila in bo izobešen na oglasnih tablah po posameznih enotah !
 
SREČNO !
Sindikat SPESS-PV
 
Objavljeno 29.05.2019

Arhiv novic