OBVESTILO KLUBA UPOKOJENCEV

Klub upokojencev Premogovnika Velenje 
 
KLUBSKA PISARNA

Klubska pisarna je na jašku Škale (nad nekdanjim vhodom v belo garderobo), v prvem nadstropju poleg prostorov PV Investa. Odprta je vsako delovno sredo od 9. do 11. ure. 
Klub je v času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 140. V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 782 688.
ČLANARINA
Upravni odbor Kluba je v skladu z 22. členom statuta sklenil, da se za leto 2019 določijo naslednje članarine (enake kot v letu 2018):
Letna članarina za Klub upokojencev je 8 €. 
(Članarina A, velja tudi za partnerja in člane pohodniške sekcije).
Članarina za upokojenca Premogovnika Velenje, ki vključuje koriščenje ugodnosti Športnega društva PV je 30 €.
Članarina za partnerja in otroke, ki vključuje koriščenje ugodnosti Športnega društva PV je 50€.
Članarino lahko poravnate vsako delovno sredo, od 9. do 11. ure, od januarja dalje, v klubski pisarni, na jašku Škale (nad vhodom v belo garderobo), v prvem nadstropju poleg prostorov PV Investa. 
Kontakt:
Klub upokojencev Premogovnika Velenje
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon: +386 (0) 3 8982 140
Spletna stran: www.kupv.webs.com
Brezplačni telefonski odzivnik 080 98 93

SMS obveščanje: Pošlji IME in PRIIMEK na 070 254 006 

Objavljeno 24.03.2019

Arhiv novic