INTERNI RAZPIS ZA DELOVNA MESTA STROJNE IN ELEKTRO SMERI

 

 V skladu s preteklimi dogovori med sindikatom SPESS-PV in poslovodstvom podjetja, slednje ponovno razpisuje interni razpis za prosta delovna mesta:

 

INTERNA OBJAVA
 
 
 
Družba Premogovnik Velenje d. o. o.
objavlja interni razpis za zasedbo prostih delovnih mest
 
 
PRIPRAVNIK KV – JAMA (strojne smeri) / 6 prostih mest
 
PRIPRAVNIK KV – JAMA (elektro smeri) / 4 prosta mesta
 
 
Pogoji so sledeči:
 
ü najmanj IV. stopnja izobrazbe elektro oz. strojne smeri;
ü opravljen zdravniški pregled.
 
 
V kolikor ste zaposleni v družbi Premogovnik Velenje d.o.o. na nekvalificiranem delovnem mestu in Vas zanima premestitev na navedeno delovno mesto, Vas vabimo, da oddate vlogo v Kadrovsko splošno službo, najkasneje do 13. 3. 2018.
 
Vloge bodo obravnavane individualno. Izbrani kandidat bo po opravljenem razgovoru napoten na zdravniški pregled. Na objavljeno delovno mesto bo kandidat premeščen po pridobljenem soglasju enote, kjer je trenutno zaposlen.
  
 
Razpis je ne zavezujoč.
 
 
                                                        Srečno!
 
 
INTERNA OBJAVA

 


Objavljeno 08.03.2018

Arhiv novic