POGAJANJA ZA DELOVNO USPEŠNOST 2017

 
 
danes zjutraj smo se člani pogajalske skupine (sindikatov SPESS-PV in SDRES ter svetov delavcev PV in HTZ) sestali s poslovodstvom Premogovnika Velenje in HTZ ter nadaljevali s pogajanji o nagradi za leto 2017.
 
Uprava je vnovič poudarila, da je zahtevan znesek s strani socialnih partnerjev previsok, saj bi po njihovem mnenju v primeru izplačila predlaganega zneska ogrozili poslabšanje poslovanja tako obeh podjetij kot tudi Skupine PV v prihodnje. Zaradi zavez izvršilnih odborov SPESS-PV in stavkovnega odbora SDRES ter SD HTZ in SD PV, ki so predlagali višje zneske, se o višini nagrade nismo uspeli uskladiti. Dogovor tako ni bil dosežen, zato bosta poslovodstvi obeh družb o višini nagrade za leto 2017 odločili sami.
 
Poslovodstvi obeh družb bosta predvidoma še danes sporočili, kdaj in koliko (predvidoma 3€/opravljeno dnino) bo izplačana nagrada za leto 2017. Poleg nagrade za delovno uspešnost bo izplačana tudi stimulacija družbe (1,94 %) za obdobje od I.– VI. v letu 2017.
 
O nadaljnjih korakih se bo odločalo na organih sindikata SPESS-PV.
 
Simon Lamot
predsednik SPESS-PV
 
 
Objavljeno 02.02.2018

Arhiv novic